معرفی

به نام ايزد منان

انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در رشته های فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه ، مدیریت و حسابداری ، تربيت بدني وعلوم ورزشي ، علوم تربيتي  اقدام به چاپ کتاب های درسی می نماید که از سال 1383 تا اسفند 1392 تعداد  102 عنوان کتاب در رشته های مذکور به چاپ رسانده است.

 

مشخصات مسئول انتشارات علمي واحد

 

نام : كريم                                                           نام خانوادگي : كشاورز هدايتي

تحصيلات : كارشناسي (دانشجوي ارشد)                 رشته تحصيلي : مديريت صنعتي

نوع استخدام : رسمي قطعي                              سابقه همكاري با واحد : 12 سال

 

اهم فعالیتهای دفترانتشارات علمي شامل :

 

  1. طرح درخواست متقاضیان چاپ کتب در جلسات شورای انتشارات علمي واحد
  2. هماهنگي لازم و زمان بندي دعوت اعضاي شوراي انتشارات علمي در خصوص برگزاری جلسات شورای چاپ و انتشارات
  3. ارائه اسناد و مدارك جهت ارزیابی کتب اعم از تالیف / ترجمه
  4.  عقد قرارداد چاپ، برای کتب مصوب مطابق با سرفصل دروس
  5. ارسال مدارك لازم به سازمان چاپ براي اخذ فيپا و شابك كتب در دست چاپ
  6. پيگيري پرداخت حق الزحمه های تالیف و ترجمه طبق قرارداد
  7. ارسال مدارك و سي دي مربوط به كتب در دست چاپ به سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسلامي
  8. پيگيري و ارسال مدارك ارائه شده توسط اساتيد محترم در خصوص پرداخت تشویقي کتب چاپ شده توسط واحد و یا ناشرین خارجی كه به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر كتاب چاپ كرده اند.