کتب منتشر شده واحد

 

 

لیست کتابهایی موجود جهت فروش در انتشارات علمی واحد
 
کد کتاب  عنوان کتاب  تألیف یا ترجمه  مؤلف یا مترجم 

قیمت پشت جلد 

به ریال 

900001

حمایت دیپلماتیک در حقوق بین الملل تألیف عبدالعلی اقنوم  30,000

900002

مطالعات اجتماعی (تاریخ و جغرافیا)(چاپ دوم) تألیف طوبی امیرعضدی 40,000

900003

فیوز و حفاظت فیوزی  تألیف مهدی طالشیان جلودار 30,000

900004

مختصری در باب انواع نوشته ها (چاپ اول) تألیف یداله طالشی  10,000

900005

راهنمای معاینات پزشکی در بوکس و کنترل دوپینگ تألیف مسعود حاجی رسولی  20,000

900006

شاخصهای عملکردی در ارتقای کیفی مدیران آموزشی  تألیف هما غفوریان  15,000

900007

نظارت و ارزشیابی آموزشی و کاربرد آن در کلاس  ترجمه  هما غفوریان  20,000

90008

مبانی تشخیص مولکولی  تألیف محمدحسن شاه حسینی 30,000

900009

واکنش زنجیره ای پلیمرPCR تألیف محمدحسن شاه حسینی 25,000

900010

داستان پیامبران در خمسه نظامی تألیف یداله طالشی  20,000

900011

سازمان و مدیریت " اصول و دیدگاه" تألیف سیروس تدبیری-علیرضا رزقی رستمی 30,000

900012

متون بسیطه  تألیف بتول علی نیا  15,000

900013

روانشناسی کاربردی در ورزش  تألیف مسعود حاجی رسولی  30,000

900014

میکروب شناسی پروکاریوت ها  تألیف پیام بهزادی- الهام بهزادی 30,000

900015

فنون تدریس و کاربرد مواد و وسایل آموزشی  ترجمه  امیرحسین مهدی زاده  20,000

900016

برنامه ریزی درسی به عنوان یک رویکرد جدید ترجمه  داود حسین زاده  30,000

900017

دیباچه ای بر تغییر سازمانی  تألیف مهرداد بنداری  15,000

900018

شیمی و تکنولوژی رنگ  تألیف محمد یاری  30,000

900019

ترجمه لمعه (فقه مقدماتی) ترجمه  ابوالفضل الیاسی نیا  30,000

900020

نقشه برداری  تألیف بهرام آزادبخت-مهرداد ناصری 40,000

900021

تکنولوژی مدرن بافندگی  تألیف داریوش رباطی 30,000

900023

رنگرزی و چاپ پارچه های کرکدار ترجمه  داریوش رباطی 30,000

900024

مختصری در باب انواع نوشته(چاپ دوم) تألیف یداله طالشی  20,000

900025

تنش و تعارض در مدیریت  تألیف سیروس تدبیری-حسن گیوریان-سعید مرادی 15,000

900026

امنیت خلیج فارس ، گذشته ، حال و آینده  تألیف سعید شفائی-منوچهر نورائی 30,000

900027

بودجه  تألیف سیروس تدبیری-رضا شفیع زاده-فیروز کیومرثی 30,000

900028

توریسم و نقش آن در جغرافیا  تألیف سیمین ارمغان  30,000

900029

شبکه های عصبی مصنوعی  تألیف احمد مهرجو  20,000

900030

آمار استنباطی کاربردی (با تأکید بر سازه هوش) تألیف کامبیز کامکاری  30,000

900031

اصول و فلسفه آموزش و پرورش (چاپ دوم) تألیف امیرحسین مهدی زاده  58,000

900032

المکالمه  تألیف بتول علی نیا  30,000

900033

مبانی آموزش بزرگسالان (چاپ دوم) تألیف ناهید شفیعی  40,000

900034

حسابداری بهای تمام شده (1) تألیف رضا نعمتی کشتلی  40,000

900035

مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در کارگاه های عمران  تألیف وحید آین  20,000

900036

رهبری و نقش آن در سازمان و مدیریت  تألیف سیروس تدبیری 20,000

900038

مقدمه ای بر کوچ و اسکان در ایران  تألیف طوبی امیرعضدی 40,000

900039

اطلس بافتی و روش کار در آزمایشگاه زیست گیاهی  تألیف مژگان حسینی  30,000
900040

Reading and Vocabulary Development I تألیف شهرام کریم زاده  30,000

900043

روش پژوهش کاربردی(با تأکید بر سازه هوش) تألیف کامبیز کامکاری-فیروز کیومرثی-شهره شکرزاده 60,000
900044

شناسائی کودکان استثنائی تألیف کامبیز کامکاری-فیروز کیومرثی-شهره شکرزاده-جمال کیومرثی 60,000

900045

روابط عمومی در دنیای امروز تألیف علی بدرقه-نصراله اسکندری 35,000

900047

جمعیت و تنظیم خانواده (چاپ اول) تألیف مریم نوری تاجر-رخشنده محمدی 45,000

900056

روش تشریح و مطالعات بی مهرگان  تألیف مژگان حسینی  90,000

900060

برنامه ریزی حمل و نقل شهری  تألیف حمیدرضا جودکی 35,000

900061

زمین شناسی مهندسی کاربردی  تألیف ناصر عبادتی  80,000

900066

مدل های استنباط آماری  تألیف کامبیز کامکاری-فیروز کیومرثی-شهره شکرزاده 80,000

900082

تحلیل و بررسی حروف فارسی  تألیف مسعود نیکومرام-امید هامونی  85,000

900083

زبان تخصصی حسابداری 1 تألیف نصراله مقصودی  45,000

900088

طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی خشکی ترجمه  محمدعلی ریاحی-امین بهارونداحمدی 40,000

900089

رنگرزی و چاپ پوست تا چرم  ترجمه  داریوش رباطی-مرتضی سهی زاده ابیانه-حمید خبازان  40,000

900091

ورزش و پیشگیری از اعتیاد  تألیف مسعود حاجی رسولی  30,000

900092

زمین ساخت  تألیف احمدادیب-محسن پور کرمانی-حسین معتمدی-مهران آرین 45,000

900093

نقشه برداری 1(چاپ دوم) تألیف عین اله شفیعی-بیژن سیدجمالی  50,000