مقالات و همایشهای بین المللی

شرکت در سمینارهای بین المللی

 اساتید محترم و پژوهشگر در صورت تمایل به شرکت در کنفرانسهای علمی بین المللی پس از بررسی اعتبار همایشها از لیست همایشهای معتبر ضروری است ابتدا فرم درخواست شرکت در کنفرانسهای خارج از کشور را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز حداقل دوماه قبل از زمان برگزاری به اداره پژوهش دانشکده مربوطه ارائه نمایند. بررسی کلیه شـرایط عمومـی شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس های علمی بین المللی معتبر خارج از کشور مطابق با آئین نامه شرکت در کنفرانسهای خارجی  به شماره 38673/73 مورخ 93/2/24 صورت می پذیرد:

 مدارک لازم جهت اخذ کمـک هزینه سفـر مطابق با آئین نامه مذکور (دو نسـخه) شامل :

1- دعوتنامه رسمی از دبیرخانه همایش به شرح زیر:

    -   دعوتنامه به نام عضو هیات علمی و نام کامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر صادر شده باشد.

    -   در دعوتنامه چگونگی ارائه مقاله oral (شفاهی) قید شده باشد.

    -   در دعوتنامه عنوان کامل مقاله قید شده باشد. 

2- بروشور کنفرانس شامل : نام کنفرانس، تاریخ ، محل برگزاری و نام اعضای کمیته علمی سمینار

3- اصل مقاله به زبان رسمی سمینار که شامل مشخصات سخنران با درج نام کامل واحد دانشگاهی  باشد.

4- چکیده مقاله به زبان انگلیسی که شامل مشخصات سخنران با درج نام کامل واحد دانشگاهی  باشد.

5- چکیده مقاله به زبان فارسی که شامل مشخصات سخنران با درج نام کامل واحد دانشگاهی

6- فرم درخواست تکمیل شده

 

کلیه مدارک لازم جهت تسـویه حسـاب پس از انجام سفـر(یکماه پس از برگزاری کنفرانس) در دو نسخه شامل :

1- اصل مقاله ارائه شده به صورت چاپ در مجموعه مقالات سمینار یا منتشر شده در سایت کنفرانس یا CD به انضمام پرینت مشخصات کامل کنفرانس

2- تاییدیه شرکت در سمینار

3- اصل  بلیط رفت و برگشت

4- کپی صفحه اول و آخر گذرنامه  که درآن مهر ورود وخروج درج شده باشد

5- گزارش سفر  

6- فاکتور هزینه ها     

لازم به ذکر است تسهیلات مشمول مقالاتی است که به صورت Full Text در مجموعه مقالات با آدرس صحیح مطابق بخشنامه شماره 1286/87 مورخ 89/1/8 چاپ و به صورت سخنرانی ارائه شده باشد. کلیه تسهیلات اعطایی با ارائه اسناد از طریق معاونت اداری مالی واحد دانشگاهی به نفر اول ارائه دهنده مقاله قابل پرداخت می باشد.      

 

شرکت در همایش های داخلی

اساتید محترم لازم است ابتدا فرم اخذ تاییدیه شرکت در مجامع معتبر داخلی  را تکمیل و به همراه مدارک به اداره پژوهش دانشکده خود تحویل نمایید. کلیه شـرایط عمومـی متقاضـی مطابق با آئین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور به شماره 477489/73 مورخ 89/12/1  بررسی می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب شامل :

1- گواهی ارائه مقاله در همایش

2- اصل مقاله ارائه شده در کنفرانس به صورت Full Text

3- بلیط رفت و برگشت

4- اصل فاکتور هزینه اسکان

5- رسید پرداخت هزینه ثبت نام 

 

 

شرایط پرداخت تشویقی به مقالات

اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران محترم،  مستدعی است پیش از ارسال مقالات خود جهت چاپ لازم است دقت نمایید مجله در فهرست وب سایتهای جعلی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی و یا مجلات نامعتبر دانشگاه آزاداسلامی نباشد. برای این منظور میتوانید به سایت دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایید. دقت نمایید نحوه آدرس دهی صحیح در مقالات علمی را حتماً رعایت فرمائید در غیراینصورت مطابق بخشنامه  شماره 352676/87 مورخ 92/10/22  به مقاله شما تشویقی تعلق نخواهد گرفت. لازم است پس از چاپ مقاله جهت دریافت تشویقی مدارک زیر را به اداره پژوهش دانشکده مربوطه تحویل نمائید.

مدارک مورد نیاز جهت تشویق مقالات:

  • ارسال یک نسخه اصل مجله یا پرینت مشخصات کامل مجلات الکترونیکی به همراه سه نسخه کپی کامل مقاله به انضمام سه نسخه کپی جلد و صفحات شناسنامه مجله.
  • فایل Word  و Pdf در قالب CD
  • مقالات به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر به چاپ رسیده باشد و نام دانشگاه یا دیگر موسسات علمی دیگری ذکر نگردیده باشد حتی اگر واحدهای دیگر دانشگاه آزاد اسلامی باشد .
  • مقالات به صورت کامل ( نه چکیده) در مجلات یا نسخه های الکترونیکی آن چاپ شده باشد . 
  • مدارک ارائه شده مبنی بر(ISI  بودن ) ،سایت مجله که دارای Impact باشد، علمی پژوهشی ISC ، سایتهای معتبر غیر ISI  
  • در صورتیکه  JCR مجله زیر 40 باشد می بایستی از سایت دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی ، آخرین فایل JRK پرینت و به دفتر مقالات ارائه نمایند.

نکته: هرمقاله با توجه به سال انتشار مطابق با آئین نامه مربوط دقیقاً بررسی شده و تمامی مفاد آئین نامه رعایت می گردد.

 

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

عنوان دانلود فایل
فرم تشویقی مقالات
آئین نامه تشویق مقالات دانشگاه
متمم تشویق مقالات
شرایط دریافت جایزه چاپ مقاله و نحوه آدرس دهی
نویسنده مقالات مستخرج از پایان‏ نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه پسا دکتری
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی (خرداد ۹۸)
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی) ۹۸/۳/۸
فهرست نشریات دارای امتیاز(شهریور ۹۷)
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانسهای علمی داخل کشور