انتشارات علمی

به نام ایزد منان

انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در رشته های فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه ، مدیریت و حسابداری ، تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، علوم تربیتی  اقدام به چاپ کتاب های درسی می نماید که از سال 1383 تا اسفند 1392 تعداد  102 عنوان کتاب در رشته های مذکور به چاپ رسانده است.

 

مشخصات مسئول انتشارات علمی واحد

 

نام : کریم                                                           نام خانوادگی : کشاورز هدایتی

تحصیلات : کارشناسی (دانشجوی ارشد)                 رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی

نوع استخدام : رسمی قطعی                              سابقه همکاری با واحد : 12 سال

 

اهم فعالیتهای دفترانتشارات علمی شامل :

 

  1. طرح درخواست متقاضیان چاپ کتب در جلسات شورای انتشارات علمی واحد
  2. هماهنگی لازم و زمان بندی دعوت اعضای شورای انتشارات علمی در خصوص برگزاری جلسات شورای چاپ و انتشارات
  3. ارائه اسناد و مدارک جهت ارزیابی کتب اعم از تالیف / ترجمه
  4.  عقد قرارداد چاپ، برای کتب مصوب مطابق با سرفصل دروس
  5. ارسال مدارک لازم به سازمان چاپ برای اخذ فیپا و شابک کتب در دست چاپ
  6. پیگیری پرداخت حق الزحمه های تالیف و ترجمه طبق قرارداد
  7. ارسال مدارک و سی دی مربوط به کتب در دست چاپ به سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسلامی
  8. پیگیری و ارسال مدارک ارائه شده توسط اساتید محترم در خصوص پرداخت تشویقی کتب چاپ شده توسط واحد و یا ناشرین خارجی که به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر کتاب چاپ کرده اند.