همایش ها، کنفرانسها و سمینارهای داخلی و خارجی

 

آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانسهای علمی بین المللی معتبر خارج از کشور

آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانسهای علمی بین المللی معتبر خارج از کشور شماره: ۷۳/۱۳۴۶۲۰ تاریخ: ۸۹/۴/۹
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور (موضوع بخشنامه شماره ۷۳/۱۳۴۶۲۰ مورخ ۸۹/۴/۹) شماره: ۷۳/۲۷۹۲۶۷ تاریخ: ۹۰/۸/۲
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانسهای علمی داخل کشور
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانسهای علمی داخل کشور شماره: ۷۳/۴۷۷۴۸۹ تاریخ: ۸۹/۱۲/۱
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
لزوم اخذ مجوز جهت شرکت در هر رویداد علمی-پژوهشی
لزوم اخذ مجوز جهت شرکت در هر رویداد علمی-پژوهشی شماره: ۸۱/۲۰۴۸۰ تاریخ: ۹۲/۲/۲
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست