راه اندازی کارگاه CNC

۰۴ آذر ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۰ کد : ۳۰۲ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۰
راه اندازی کارگاه CNC
راه اندازی کارگاه CNC

 

 راه اندازی کارگاه CNC

کارگاه CNC به همت حوزه معاونت پژوهش وفناوری واحدمخصوص رشته های مکانیک خودرو وساخت وتولید درفضایی به متراژ 40 مترمربع راه اندازی گردیده وسرویس دهی دروس عملی ابزارسازی ،ساخت قطعات خودرو ،وکارگاه CNCوماشین های ابزار ، همچنین آموزش همزمان ساخت قطعات به صورت سخت افزاری ونرم افزاری بااستفاده ازدستگاه CNC ازمهمترین کاربردهای این آزمایشگاه است .لازم است ازهمکاری حوزه معاونت محترم اداری ومالی واداره محترم حقوقی نیزدر راه اندازی آن تقدیروتشکرکرد.