راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک

۰۴ آذر ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۰ کد خبر : ۳۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۲
راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک
راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک

     راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه هیدرولیک به همت حوزه معاونت پژوهش وفناوری واحدمخصوص رشته عمران درفضایی به متراژ 70 مترمربع راه اندازی گردیده وسرویس دهی دروس عملی سازه های هیدرولیکی وسیالات ازمهمترین کاربردهای این آزمایشگاه است .لازم است ازهمکاری حوزه معاونت محترم اداری ومالی واداره محترم حقوقی نیزدر راه اندازی آن تقدیروتشکرکرد.