راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک

۰۴ آذر ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۰ کد : ۳۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۸
راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک
راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک

     راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه هیدرولیک به همت حوزه معاونت پژوهش وفناوری واحدمخصوص رشته عمران درفضایی به متراژ 70 مترمربع راه اندازی گردیده وسرویس دهی دروس عملی سازه های هیدرولیکی وسیالات ازمهمترین کاربردهای این آزمایشگاه است .لازم است ازهمکاری حوزه معاونت محترم اداری ومالی واداره محترم حقوقی نیزدر راه اندازی آن تقدیروتشکرکرد.