تعمیروسرویس کارگاه ماشین ابزارواونیورسال

۰۴ آذر ۱۳۹۳ | ۱۴:۰۵ کد : ۲۹۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۸
تعمیروسرویس کارگاه ماشین ابزارواونیورسال
تعمیروسرویس کارگاه ماشین ابزارواونیورسال

تعمیروسرویس کارگاه ماشین ابزارواونیورسال

تعمیروسرویس کارگاه ماشین ابزارواونیورسال به همت حوزه معاونت پژوهش وفناوری واحدبه مبلغ 400000000  ریال مخصوص رشته های مکانیک خودرو وساخت وتولید درفضایی به متراژ 720 مترمربع انجام  شده وسرویس دهی کلیه دروس عملی مربوط به ماشین های ابزار ازمهمترین کاربردهای این آزمایشگاه است .لازم است ازهمکاری حوزه معاونت محترم اداری ومالی واداره محترم حقوقی نیزدر این امر تقدیروتشکرکرد.