ابلاغ بخشنامه های مرتبط با شیوه نامه نوع همکاری اساتید دانشگاه (الف و ب )

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۱ کد : ۱۲۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۴۲۱۹

ابلاغ بخشنامه های مرتبط با شیوه نامه  نوع همکاری اساتید دانشگاه (الف و ب )

 

راهنمای ورود به سامانه ساجد جهت تعیین مدل همکاری اعضای هیات علمی

شیوه نامه نوع همکاری اعضای هیات علمی (نوع الف یا ب)

آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت کانون دانشگاه و صنعت

آیین نامه اجرایی مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری و فعالیت های دانش بنیان

آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی

آیین نامه طرح های پژوهشی- آبان 99

آیین نامه مربوط به کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی دانشگاه

دستورالعمل استاد مشاور فرهنگی و تربیتی

دستورالعمل برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت

دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزاد

شیوه نامه اقتصاد دانش بنیان

شیوه نامه کنسرسیوم واحدهای پژوهشی

شیوه_نامه_واحدهای_پژوهشی_(مراکز_تحقیقاتی)

ماموریت مطالعاتی در دانشگاه و مراکز علمی جامعه و صنعت

نظام جامع پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای پایش