معرفی حوزه

 

 

دکتر شیوایی

معاون پژوهش و فناوری واحد

رشته تحصیلی:

Email: research@iiau.ac.ir

معاونت پژوهش و فناوری با مسئولیتی هدفمند و در جهت ارتقا فضای تحقیقاتی و تسهیل امور در صدد است تا موجبات شکوفایی تحقیقات علمی را فراهم آورد. در این راستا برگزاری کارگاه ها، همایش های علمی و نشست های تخصصی بستر همکاری های بیشتر را با صنایع هموار ساخته و با ارائه خدمات علمی و فرهنگی در ارتباط تنگاتنگ با جامعه می باشد. پویایی دانشجویان با تشکیل تیم های تحقیقاتی و شرکت در مسابقات نشانگر توانمندی های قشر جوان دانشگاهی است که در عرصه های رقابتی با کسب رتبه های برتر، نوآوری در پایان نامه ها و انتشار نتایج علمی خوش می درخشند.

حمایت از اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی اعضا هیات علمی، تشویق مقالات و انتشار یافته های علمی، نظارت بر امور پژوهشی، کتابخانه، مجتمع آزمایشگاهی پروفسور حسابی و مرکز فناوری اطلاعات و اداره طرح برنامه و بودجه و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از اهم فعالیت های حوزه معاونت پژوهش و فناوری است.